Bogn Engiadina Scuol.

Tariffas da la cuntrada da bogns e saunas

Eingang zur Garderobe und zur Bäder- und Saunalandschaft
Ellas/Els han la tscherna tanter entradas singulas o cartas da plüs dis. Natüralmaing ch'Ellas/Els pon cumprar eir abunamaints. Ch'Ellas/Els resguardan per plaschair eir l'oblig da reservaziun per gruppas a partir da 10 persunas.

Cuntrada da bogns e saunas

Entrada Creschüts a partir da 18 ons Giuvenils, 12–17 ons Uffants, 6–11 ons (suot 6 gratuit)
Entrada singula, 3 uras
CHF 29.00 CHF 17.00 CHF 11.00
Entrada dal di
CHF 41.00 CHF 23.00 CHF 17.00
Carta da la saira, a partir da las 19.30 h
CHF 20.00 CHF 12.00 CHF 8.00

Persunas cun impedimaints sco eir lur persunas d'agüd survegnan üna reducuiun da 50% sün l'entrada singula regulara.

Las trafiffas valan a partir dals 1. mai 2021

Cartas da plüs dis: per 3 uras/di

Entradas singulas per 3 uras/di Creschüts a partir da 18 ons Giuvenils, 12–17 ons Uffants, 6–11 ons (suot 6 gratuit)
2 dis indavorouda
CHF 55.00 CHF 32.00 CHF 21.00
3 dis indavorouda
CHF 79.00 CHF 46.00 CHF 30.00
4 dis indavorouda
CHF 100.00 CHF 59.00 CHF 38.00
5 dis indavorouda
CHF 119.00 CHF 70.00 CHF 45.00
6 dis indavorouda
CHF 135.00 CHF 79.00 CHF 51.00
7 dis indavorouda
CHF 148.00 CHF 87.00 CHF 56.00
8 dis indavorouda
CHF 165.00 CHF 97.00 CHF 62.00
9 dis indavorouda
CHF 180.00 CHF 106.00 CHF 68.00
10 dis indavorouda
CHF 194.00 CHF 114.00 CHF 74.00
11 dis indavorouda
CHF 207.00 CHF 122.00 CHF 79.00
12 dis indavorouda
CHF 219.00 CHF 129.00 CHF 83.00
13 dis indavorouda
CHF 230.00 CHF 135.00 CHF 87.00
14 dis indavorouda
CHF 240.00 CHF 140.00 CHF 91.00
3 our da 7 dis
CHF 84.00 CHF 49.00 CHF 32.00
5 our da 14 dis
CHF 126.00 CHF 74.00 CHF 48.00
10 entradas infra 2 ons
CHF 252.00 CHF 148.00 CHF 96.00

Tariffa per gruppas

A partir da 10 persunas Creschüts a partir da 18 ons Giuvenils, 12–17 ons Uffants, 6–11 ons (suot 6 gratuit)
Entrada singula
CHF 23.00 CHF 14.00 CHF 9.00
Carta da la saira, a partir da las 19.30 h
CHF 16.00 CHF 10.00 CHF 6.00
  • Reservaziuns per gruppas a partir da 10 persunas obligatoric.
  • Ch'Ellas/Els annunzchan Lur gruppa suot bad.empfang@cseb.ch.
  • A gruppas sainz'annunzcha nu vain permissa ingün'entrada.

Abunamaints

Abunamaint Creschüts a partir da 18 ons Giuvenils, 12–17 ons Uffants, 6–11 ons (suot 6 gratuit)
Carta annuala
CHF 940.00 CHF 560.00 CHF 360.00
Carta d'ün mez on
CHF 520.00 CHF 310.00 CHF 200.00

Taxa per pajamaint supplementar

Temp Creschüts a partir da 18 ons Giuvenils, 12–17 ons Uffants, 6–11 ons (suot 6 gratuit)
Per mincha quart d'ura cumanzà
CHF 2.00 CHF 1.00 CHF 1.00

Carta da valur

20% rabat sün entradas singulas
a partir da CHF 1'000.00
15% rabat sün entradas singulas
a partir da 500.00
10% rabat sün entradas singulas
a partir da 200.00
Ingün rabat sün entradas singulas
a partir da 50.00

Solarium

Entrada singula (8 minuts)        CHF 10.00

Taxas d'impraist

Oget Taxa d'impraist Deposit
Chotschas/vesti da bogn
CHF 4.00 CHF 20.00
Süaintamans da bogn
CHF 5.00 CHF 20.00
Mantel da bogn
CHF 10.00 CHF 30.00
Pezs per pops/poppas
CHF 4.00 CHF 20.00